DREPTUL DE RETRAGERE

Aveți dreptul de a vă retrage din prezentul contract, fără a da niciun motiv, în termen de paisprezece zile. Termenul de retragere expiră la paisprezece zile de la data la care clientul sau o terță parte, alta decât transportatorul și desemnată de acesta, intră fizic în posesia ultimului articol.

Pentru a vă exercita dreptul de retragere, trebuie să ne informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract printr-o declarație neechivocă (de exemplu, scrisoare trimisă prin poștă, e-mail) trimisă la Quest Spółka Jawna Kiderys i Krawiec ul. Przylep - Zakładowa 5 66-015 Zielona Góra, Polonia sau prin telefon +48 68 453 37 00 sau prin e-mail la adresa [email protected].

Puteți utiliza modelul de formular de retragere, dar nu este obligatoriu. Pentru ca perioada de retragere să fie respectată, este suficient să trimiteți comunicarea dumneavoastră privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere. Trebuie să trimiteți sau să returnați bunurile la Quest Spółka Jawna Kiderys i Krawiec ul. Przylep - Zakładowa 566-015 Zielona Góra, Polonia, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de paisprezece zile de la data la care ne-ați informat cu privire la decizia dvs. de a vă retrage din prezentul contract. Acest termen se consideră respectat în cazul în care clientul returnează bunurile înainte de expirarea termenului de paisprezece zile. Costurile directe de returnare a bunurilor sunt suportate de client.

Efectele retragerii

În cazul în care clientul se retrage din prezentul contract, toate plățile primite, cu excepția costurilor de livrare, îi sunt rambursate clientului fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de cel mult paisprezece zile de la data la care suntem informați de decizia sa de retragere din contract. Rambursarea se va face folosind aceeași metodă de plată care a fost utilizată pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care sunteți de acord în mod expres cu o metodă diferită; în ambele cazuri, rambursarea va fi gratuită pentru dumneavoastră. Rambursarea poate fi amânată până la primirea bunurilor sau până când clientul a furnizat dovada că bunurile au fost expediate, oricare dintre aceste condiții este îndeplinită mai întâi.

Excepție de la dreptul de retragere

Exercitarea dreptului de retragere este exclusă în următoarele contracte

To Top