DREPTUL DE RETRAGERE

Instrucțiuni pentru anulare & Formular de anulare

A. Instrucțiuni pentru anulare

Introducere

Consumatorii, adică orice persoană fizică care acționează în scopuri care sunt în întregime sau în principal în afara activității, comerțului, meșteșugului sau profesiei individului, au dreptul să anuleze orice contract în următoarele condiții:

Dreptul de anulare

Aveți dreptul să anulați acest contract în termen de paisprezece zile fără a furniza un motiv.

Perioada de anulare va expira după 14 zile de la ziua în care dumneavoastră, sau o terță parte indicată de dumneavoastră, altă decât transportatorul, obține posesia fizică a bunurilor.

Pentru a exercita dreptul de anulare, trebuie să ne informați (SYNTIOS Srl, Przylep-Zakładowa 5, 66-015 Zielona Góra, Polonia, Telefon: +48660473062, e-mail: [email protected]) despre decizia dumneavoastră de a anula acest contract printr-o declarație clară (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail). Puteți folosi formularul de anulare model atașat, dar nu este obligatoriu.

Pentru a respecta termenul de anulare, este suficient să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de anulare înainte de expirarea perioadei de anulare.

Efectele anulării

Dacă anulați acest contract, vom rambursa toate plățile pe care le-am primit de la dumneavoastră, inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare rezultate dacă ați ales un tip de livrare diferit de cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de noi) fără întârzieri nejustificate și cel mai târziu în paisprezece zile de la ziua în care suntem informați despre decizia dumneavoastră de a anula acest contract. Putem face o deducere din rambursare pentru pierderea valorii oricăror bunuri furnizate, dacă pierderea este rezultatul manipulării inutile de către dumneavoastră. Vom efectua rambursarea folosind aceleași mijloace de plată pe care le-ați utilizat pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care ați convenit expres altfel. În orice caz, nu veți suporta niciun fel de taxe ca urmare a rambursării. Putem reține rambursarea până când primim bunurile înapoi sau până când furnizați dovada că ați trimis înapoi bunurile, oricare ar fi mai devreme.

Trebuie să returnați bunurile sau să le predați nouă sau lui OLZA LOGISTIC - Syntios sp. z o.o., str. Matei Corvin nr. 48, 410142, Oradea, jud. Bihor, România, fără întârzieri nejustificate și în orice caz nu mai târziu de paisprezece zile de la ziua în care ne comunicați anularea acestui contract. Termenul este respectat dacă trimiteți înapoi bunurile înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

Veți suporta costul direct al returnării bunurilor.

Sunteți responsabil doar pentru orice valoare diminuată a bunurilor rezultată din manipularea altfel decât este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea bunurilor

Excluderea și/sau expirarea prematură a dreptului de anulare

Dreptul de anulare este exclus pentru contractele pentru furnizarea de bunuri care sunt făcute la specificațiile consumatorului sau sunt clar personalizate.

B. Formular de anulare

Dacă doriți să anulați acest contract, vă rugăm să completați și să trimiteți acest formular.

SYNTIOS Srl
Przylep-Zakładowa 5
66-015 Zielona Góra
Polonia

e-mail: [email protected]

Eu/Noi (*) prin prezenta notificăm că eu/noi (*) anulăm contractul meu/nostru (*) de vânzare al următoarelor bunuri (*) /pentru furnizarea următoarelor servicii (*),

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Comandat pe (*) ____________ / primit pe (*) __________________

________________________________________________________
Numele consumatorului/consumatorilor

________________________________________________________
Adresa consumatorului/consumatorilor

________________________________________________________
Semnătura consumatorului/consumatorilor (doar dacă acest formular este notificat pe hârtie)

_________________________
Data

(*) Ștergeți după caz

To Top