Politica de confidențialitate

Această politică de confidențialitate a SYNTIOS sp. z o.o. cu sediul social în Przylep - Zakładowa 5, 66-015 Zielona Góra, Polonia (Operator de date) are scopul de a informa cu privire la politica adoptată de SYNTIOS sp. z o.o. prin intermediul:

  • site-ul questprofile.ro;
  • conturile sociale:
  • pe care SYNTIOS sp. z o.o. are o pagină oficială (de exemplu, Facebook); sau
  • pe care sunt publicate anunțuri publicitare sau;
  • cu care este posibilă interacțiunea prin intermediul plug-in-urilor de pe Questprofile.com (Twitter, Facebook, YouTube, etc.). Plug-in-urile sunt instrumente care permit extinderea funcționalității site-ului.
  • canale de mesagerie instantanee;

În orice moment, persoana vizată își poate exercita drepturile prevăzute la art. 15 și următoarele din Regulamentul UE 679/2016 (inclusiv: obținerea de la operator a accesului la datele cu caracter personal și rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării care o privește, sau opoziția, din motive legitime, la prelucrarea datelor cu caracter personal, pe lângă dreptul la portabilitatea datelor și posibilitatea de a retrage consimțământul dat), apelând numărul de telefon +48 68 453 37 00 sau trimițând un e-mail în secțiunea "Contact" a site-ului https://questprofile.es/ sau scriind la adresa [email protected]. SYNTIOS sp. z o.o. a numit un responsabil cu protecția datelor, care poate fi contactat scriind la adresa [email protected]. În plus, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, persoana vizată are dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, fără a aduce atingere legalității prelucrării bazate pe consimțământul dat înainte de retragere. În cazul în care considerați că drepturile dvs. au fost încălcate, puteți contacta autoritatea de supraveghere competentă în conformitate cu articolul 77 din Regulamentul UE 679/2016.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele obținute de pe site pot fi comunicate partenerilor utilizați de către operator pentru a furniza serviciile solicitate de utilizatori, acționând în numele SYNTIOS sp. z o.o.., fie în calitate de procesatori de date, fie în calitate de operatori de date. Acestea sunt entități care furnizează SYNTIOS sp. z o.o. servicii de prelucrare sau instrumentale (de exemplu, gestionarea și întreținerea tehnică a CRM, servicii IT pentru funcționarea site-ului, gestionarea serviciilor de plată, servicii de transport și livrare etc.). În plus, în scopuri de profilare și marketing direct, datele dvs. personale pot fi partajate cu platforme online terțe și/sau cu administratori de social media. Lista completă este disponibilă scriind la "SYNTIOS sp. z o.o. cu sediul social la Przylep - Zakładowa 5, 66-015 Zielona Góra, Polonia" la [email protected] sau la responsabilul nostru cu protecția datelor la [email protected] sau sunând la numărul de telefon gratuit +48 68 453 37 00. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi dezvăluite autorităților publice și/sau organismelor publice în conformitate cu obligațiile legale. În orice caz, datele sunt prelucrate astfel încât să se garanteze securitatea și confidențialitatea acestora, adoptând măsurile prevăzute la articolul 32 din Regulament pentru a păstra integritatea datelor prelucrate și pentru a preveni accesul la acestea de către terți neautorizați, de exemplu, datele de navigare ar putea fi puse la dispoziția Forțelor de Justiție și Securitate pentru a stabili responsabilitatea în cazul infracțiunilor comise prin intermediul site-ului web sau al infracțiunilor informatice împotriva site-ului web. În orice caz, prelucrarea este efectuată astfel încât să garanteze securitatea și confidențialitatea datelor, adoptând măsurile prevăzute la articolul 32 din regulament pentru a păstra integritatea datelor prelucrate și pentru a împiedica accesul la acestea de către părți terțe neautorizate.

TRANSFERUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL ÎN AFARA UE

Operațiunile de prelucrare legate de serviciile site-ului web au loc în Italia sau în sediile unor terțe părți pe care operatorul le utilizează pentru a permite furnizarea serviciilor. De asemenea, datele dvs. pot fi prelucrate de către furnizori de servicii care operează în afara Uniunii Europene. SYNTIOS sp. z o.o., în conformitate cu reglementările privind transferul de date către o țară non-europeană, se angajează să încheie acorduri, dacă este necesar, care să garanteze un nivel de protecție adecvat și/sau să subscrie la clauzele contractuale standard menționate în decizia Comisiei Europene, în conformitate cu prevederile art. 46 din Regulament și să aplice garanțiile menționate în recomandările 1/2020 și 2/2020 emise de Comitetul European pentru Protecția Datelor. Cu toate acestea, dorim să subliniem faptul că, în pofida aplicării acestor garanții, transferul datelor dvs. cu caracter personal către anumite jurisdicții (în special Statele Unite ale Americii) poate implica un nivel de protecție a datelor dvs. cu caracter personal mai scăzut decât cel recunoscut în Italia (de exemplu, în ceea ce privește protecția judiciară împotriva cererilor de acces la date din partea autorităților publice). Vă rugăm să rețineți că, în prezent, nu există o decizie de adecvare a UE pentru Statele Unite și că furnizorul de servicii se supune unui sistem juridic diferit. În acest sens, nu se poate garanta un nivel echivalent de protecție a datelor, în ciuda selecției atente a furnizorului și a încheierii contractelor corespunzătoare, care includ obligații privind protecția datelor. În cazul transferului în Statele Unite, există un risc posibil ca datele dvs. să fie prelucrate de autoritățile americane în scopuri de control și monitorizare fără a avea la dispoziție aceleași căi de atac legale ca în Italia sau în UE.

Prelucrarea de către noi a datelor dvs. și utilizarea WhatsApp, inclusiv orice transfer de date către Statele Unite, se bazează pe consimțământul dvs. în conformitate cu articolul 6(1) fraza 1(a) și articolul 49(1) fraza 1(a) din GDPR, pe care îl exprimați prin contactul dvs. activ și inițial. Pentru informații suplimentare, puteți contacta operatorul prin scris la adresa [email protected] sau DPO la adresa [email protected].

Date procesate

Termenul "date cu caracter personal" în contextul prezentei Politici de confidențialitate înseamnă informații sau elemente de informații care ar putea permite identificarea persoanei vizate. În mod obișnuit, acestea includ informații precum, de exemplu, numele, prenumele, numele de familie, adresa de e-mail și numărul de telefon sau alte informații precum, de exemplu, adresa IP, obiceiurile de cumpărături, preferințele sau informații despre stilul de viață sau hobby-urile și interesele dumneavoastră.

Date de navigație

Sistemele informatice și procedurile software utilizate pentru operarea site-ului și a aplicației dobândesc, în timpul funcționării lor normale, anumite date cu caracter personal a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe internet. Este vorba de informații care, prin însăși natura lor, ar putea, prin prelucrarea și asocierea cu date deținute de terți, să permită identificarea computerelor care se conectează la site-ul web. Această categorie de date include adresele IP sau numele de domeniu ale computerelor utilizate de utilizatorii care se conectează la site-ul web, adresele în notație URI (Uniform Resource Identifier) ale resurselor solicitate, cererea, metoda utilizată pentru a trimite cererea către server, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului dat de server (succes, eroare etc.) și alți parametri referitoare la sistemul de operare și la mediul informatic al utilizatorului. Informațiile generate de utilizatorii care vizitează site-ul questprofile.ro, care sunt utilizate pentru a permite utilizatorului o navigare optimă pe site, pentru analize statistice și pentru personalizarea conținutului - inclusiv a publicității - pot fi utilizate de SYNTIOS sp. z o.o., în diferite momente, pentru a completa informațiile furnizate de utilizator cu alte ocazii (de exemplu, la înregistrare). Pentru mai multe informații în acest sens, vă rugăm să citiți politica noastră privind cookie-urile.

Date furnizate în mod voluntar de către utilizatori

Transmiterea opțională a datelor cu caracter personal pentru a accesa servicii specifice sau pentru a face solicitări prin intermediul canalelor corespunzătoare ale site-ului web sau ale aplicației implică achiziționarea ulterioară a datelor cu caracter personal ale expeditorului introduse în solicitări, care sunt necesare pentru a răspunde la solicitări. Puteți alege să nu furnizați datele dumneavoastră, dar dacă faceți acest lucru, este posibil ca SYNTIOS sp. z o.o.. să nu poată satisface integral sau parțial solicitarea dumneavoastră (de exemplu, înregistrarea pe site-ul questprofile.ro).

Detalii de plată

În ceea ce privește datele de plată, SYNTIOS sp. z o.o. poate procesa datele de plată (cum ar fi, dar fără a se limita la, numărul cardului de credit, instituția de credit utilizată etc.) prin intermediul companiilor de plăți digitale și al procesatorilor de plăți cu cardul de credit pentru a permite achiziționarea produselor selectate, precum și informații suplimentare de returnare privind statutul legat de plată (reușită/neacceptată). Toate datele referitoare la cardurile preplătite (cum ar fi PayPal) sau la cardurile de credit sunt stocate de către entitățile care operează serviciul respectiv, care pot acționa în calitate de procesatori externi ai SYNTIOS sp. z o.o. - în urma unei desemnări corespunzătoare - sau în calitate de deținători autonomi autorizați să utilizeze datele cu caracter personal primite prin intermediul questprofile.ro în alte scopuri.

Coproprietatea prelucrării datelor statistice cu Facebook

Pagina de Facebook Questprofile folosește serviciul "Page Insights", o funcție care oferă date agregate pentru a ne ajuta să înțelegem modul în care oamenii interacționează cu pagina de Facebook. În ceea ce privește prelucrarea datelor legate de acest serviciu, SYNTIOS sp. z o.o. este un co-procesator al datelor statistice împreună cu Facebook Ireland Limited ("Facebook Ireland").

 

Cu alte cuvinte, SYNTIOS sp. z o.o. poate obține de la Facebook date statistice agregate privind vizitele pe pagina sa, ceea ce va ajuta la înțelegerea modului în care oamenii interacționează cu postările, reclamele, videoclipurile etc., pentru a planifica un conținut mai relevant și pentru a dezvolta servicii care pot fi de un interes mai mare pentru utilizatori.

 

De exemplu, SYNTIOS sp. z o.o. poate primi informații despre numărul de persoane sau de conturi care au vizualizat, au adăugat o reacție sau au comentat la postările sale, precum și date demografice agregate și alte informații pentru a ajuta la înțelegerea interacțiunilor cu pagina de Facebook SYNTIOS sp. z o.o.

 

Baza legală pentru prelucrarea în scopuri statistice a Facebook Insights este interesul legitim al Proprietarului de a planifica și afișa conținut mai relevant și de a dezvolta servicii care ar putea fi de un interes mai mare pentru utilizatori, precum și de a îndeplini cererile trimise către pagina dvs. în conformitate cu o obligație legală sau cu executarea unui contract sau a unor măsuri precontractuale.

 

Aici puteți consulta conținutul esențial al acordului de coproprietate cu Facebook Ireland, care stabilește împărțirea responsabilităților între Facebook Ireland și SYNTIOS sp. z o.o.. în calitate de administrator al site-ului.

 

Aici puteți consulta politica de date a Facebook și aici puteți consulta politica de cookie-uri a Facebook Ireland.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

SYNTIOS sp. z o.o. poate folosi informațiile dvs. personale pentru a analiza utilizarea de către dvs. a site-ului Questprofile. SYNTIOS sp. z o.o. poate utiliza informațiile dvs. personale pentru a analiza utilizarea de către dvs. a site-ului SYNTIOS sp. z o.o., a produselor și serviciilor publicitare SYNTIOS sp. z o.o., a paginii SYNTIOS sp. z o.o. de pe Facebook, pentru a analiza eficiența promoțiilor și concursurilor SYNTIOS sp. z o.o., pentru a personaliza experiența dvs. pe site-ul SYNTIOS sp. z o.o., pentru a analiza (în mod anonim și agregat) statisticile privind activitățile dvs. pe site-ul SYNTIOS sp. z o.o., pentru a simplifica site-ul SYNTIOS sp. z o.o. și pentru a-l adapta mai bine la interesele și alegerile dvs, pentru a simplifica site-ul web SYNTIOS sp. z o.o. și pentru a-l adapta mai bine la interesele și alegerile dvs., pentru a eficientiza activitățile și experiențele dvs. viitoare pe site-ul web SYNTIOS sp. z o.o., pentru a vă contacta cu privire la produsele și serviciile care vă pot interesa, dacă v-ați dat consimțământul, sau pentru a vă oferi solicitarea dvs. prin intermediul canalului SYNTIOS sp. z o.o. WhatsApp Business.

SYNTIOS sp. z o.o. poate utiliza informațiile personale ale utilizatorilor care și-au dat consimțământul pentru a vă sugera produse sau servicii personalizate și eventual solicitate, precum și pentru a vă oferi posibilitatea de a participa la concursuri sau promoții. Puteți opta în orice moment să nu mai primiți comunicări de la SYNTIOS sp. z o.o.. Fiecare comunicare de marketing direct trimisă de SYNTIOS sp. z o.o. va furniza informațiile și mijloacele necesare pentru a renunța la această opțiune.

Scopuri conexe ale paginii Facebook (Messenger) / Instagram

Además de los fines estadísticos de Facebook Insight, sus datos personales también pueden utilizarse para responder a solicitudes específicas realizadas por el interesado a través del muro de la página de Facebook o del perfil de Instagram o enviadas por mensaje privado a nuestra página de Facebookk (a través de Messenger) o perfil de Instagram.

Facebook Business Tools Scopuri conexe

SYNTIOS sp. z o.o.  poate primi rapoarte cu privire la tipurile de persoane care văd anunțurile și la performanța anunțurilor pe Facebook. Aceste informații nu vor permite SYNTIOS sp. z o.o. să vă identifice, decât cu permisiunea dumneavoastră. De exemplu, SYNTIOS sp. z o.o. . poate primi date demografice generale și informații despre interesele utilizatorilor (de exemplu, o reclamă a fost vizualizată de o femeie de 35-44 de ani care locuiește în Napoli și căreia îi place ingineria mediului) pentru a ajuta SYNTIOS sp. z o.o.  să își înțeleagă mai bine publicul. În plus, SYNTIOS sp. z o.o. poate afla ce anunțuri Facebook au condus la o achiziție.

To Top