Termeni si conditii

Condiții generale de vânzare

Acești termeni și condiții generale de vânzare ("Termeni și condiții generale de vânzare") reglementează toate vânzările de Produse, așa cum sunt definite mai jos, efectuate de SYNTIOS sp. z o.o., cu sediul social la adresa ul. Przylep - Zakładowa 5, 66-015 Zielona Góra, Polska, NIP (TVA): PL9731086788, REGON: 522682797, înregistrată la Tribunalul Districtual din Zielona Góra, Secția a 8-a Comercială a Registrului Judiciar Național - Registrul Întreprinzătorilor sub numărul KRS 0000984196, e-mail [email protected].

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Suntem foarte încântați că v-ați arătat interesul față de compania noastră. Protecția datelor are o prioritate deosebit de mare pentru conducerea SYNTIOS sp. z o.o.. Utilizarea paginilor de internet ale SYNTIOS sp. z o.o. este posibilă fără indicarea datelor cu caracter personal; cu toate acestea, în cazul în care o persoană vizată dorește să utilizeze servicii speciale prin intermediul site-ului nostru, ar putea deveni necesară prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există un temei legal, în general obținem consimțământul persoanei vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon al unei persoane vizate va fi întotdeauna în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și în conformitate cu reglementările specifice țării privind protecția datelor aplicabile la SYNTIOS sp. z o.o.. Prin intermediul acestei declarații de protecție a datelor, compania noastră dorește să informeze publicul larg cu privire la natura, domeniul de aplicare și scopul datelor cu caracter personal pe care le colectăm, utilizăm și prelucrăm. În plus, această declarație privind protecția datelor informează persoanele vizate cu privire la drepturile lor.

În calitate de operator, SYNTIOS sp. z o.o. a implementat numeroase măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura o protecție cât mai completă a datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul acestui site web. Cu toate acestea, transmisiunile de date prin intermediul internetului pot avea, în principiu, lacune de securitate, iar protecția absolută nu poate fi garantată. Din acest motiv, fiecare persoană vizată are libertatea de a-și transmite datele cu caracter personal prin mijloace alternative, de exemplu, prin telefon.

1. DEFINIȚII

Declarația privind protecția datelor a SYNTIOS sp. z o.o. se bazează pe termenii utilizați de legiuitorul european pentru adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD). Declarația noastră privind protecția datelor trebuie să fie lizibilă și inteligibilă pentru publicul larg, precum și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, am dori mai întâi să explicăm terminologia utilizată.

În această declarație de protecție a datelor folosim, printre altele, următorii termeni: "Date personale":

(A) DATE CU CARACTER PERSONAL

Date cu caracter personal: orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici aspectului fizic, fiziologic, genetic, mental, economic, cultural sau social al persoanei fizice respective.

(B) SCOPUL DATELOR

Persoana vizată este o persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către operator.

(C) TRATAMENT

Prelucrarea înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau a seturilor de date cu caracter personal, inclusiv prin mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

(D) LIMITAREA PRELUCRĂRII

Restricționarea prelucrării constă în marcarea datelor cu caracter personal stocate pentru a limita prelucrarea lor în viitor.

(E) MONITORIZAREA COMPORTAMENTALĂ

Urmărirea comportamentală: orice formă de prelucrare automatizată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau a prezice aspecte ale performanței profesionale, situației financiare, sănătății, preferințelor personale, intereselor, încrederii, comportamentului, locației sau deplasărilor persoanei fizice.

(F) PSEUDONIMIZAREA

Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele cu caracter personal să nu mai poată fi atribuite unei anumite persoane vizate fără utilizarea de informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice care să garanteze că datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

(G) AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE SAU AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE RESPONSABILĂ DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Operatorul de date cu caracter personal este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alte persoane, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în cazul în care scopurile și mijloacele unei astfel de prelucrări sunt stabilite de dreptul Uniunii sau al unui stat membru, operatorul sau criteriile specifice de desemnare a acestuia pot fi stabilite de dreptul Uniunii sau al unui stat membru.

H) PROCESOR

Prelucrătorul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.

(I) DESTINATAR

Destinatarul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism căruia îi sunt dezvăluite datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o terță parte. Cu toate acestea, autoritățile publice care pot primi date cu caracter personal în cadrul unei investigații specifice în conformitate cu legislația Uniunii sau a statelor membre nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către aceste autorități publice trebuie să respecte normele de protecție a datelor aplicabile în conformitate cu scopurile prelucrării.

(J) A TREIA PARTE

O parte terță este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau o entitate, alta decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze datele cu caracter personal.

(K) CONSIMȚIRE

Consimțământul persoanei vizate este o exprimare liberă, specifică, informată și neechivocă a dorințelor sale, prin care persoana vizată, printr-o declarație sau printr-o acțiune afirmativă clară, consimte la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc.

2. NUMELE ȘI ADRESA OPERATORULUI

Operatorul de date cu caracter personal în sensul Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), al altor legi privind protecția datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene și al altor dispoziții privind protecția datelor este:

SYNTIOS sp. z o.o.

Przylep - Zakładowa 5

66-015 Zielona Góra

Polonia

Telefon: +48 68 453 37 00

Mail electrónico: [email protected]

Site web: https://questprofile.ro

3. COOKIES

Paginile de internet ale SYNTIOS sp. z o.o. utilizează cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate pe un sistem informatic de către un browser web.

Multe site-uri și servere de internet utilizează cookie-uri. Multe cookie-uri conțin un așa-numit ID cookie. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Acesta constă într-un șir de caractere prin care paginile de internet și serverele pot fi atribuite browserului de internet specific în care este stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor și serverelor de internet vizitate să diferențieze browserul individual de subiecții de test ai altor browsere de internet care conțin alte cookie-uri. Un browser de internet specific poate fi recunoscut și identificat cu ajutorul identificatorului unic al cookie-ului.

Prin utilizarea modulelor cookie, SYNTIOS sp. z o.o. poate oferi utilizatorilor acestui site web servicii mai ușor de utilizat, care nu ar fi posibile fără setarea modulelor cookie.

Prin intermediul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru web pot fi optimizate ținând cont de utilizator. Cookie-urile ne permit, așa cum am menționat mai sus, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a facilita utilizarea site-ului nostru web de către utilizatori. În cazul în care se utilizează cookie-uri, de exemplu, nu va fi necesar ca utilizatorul să introducă datele sale de acces de fiecare dată când accesează site-ul web, deoarece acestea sunt preluate de către site-ul web, iar cookie-ul este stocat în sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este un cookie de la un coș de cumpărături dintr-un magazin online. Magazinul online stochează articolele pe care un client le-a plasat în coșul virtual de cumpărături prin intermediul unui cookie.

Persoana în cauză poate, în orice moment, să împiedice instalarea de cookie-uri prin intermediul site-ului nostru web prin intermediul setărilor corespunzătoare ale browserului de internet utilizat, iar apoi poate refuza permanent instalarea de cookie-uri. În plus, cookie-urile care au fost deja instalate pot fi șterse în orice moment cu ajutorul unui browser de internet sau al altor programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de internet obișnuite. În cazul în care persoana în cauză dezactivează setările cookie-urilor din browserul de internet utilizat, este posibil să nu fie posibilă utilizarea deplină a tuturor funcțiilor site-ului nostru web.

4. COLECTAREA DATELOR ȘI INFORMAȚII GENERALE

Site-ul web al SYNTIOS sp. z o.o. colectează o serie de date și informații generale atunci când o persoană vizată sau un sistem automat accesează site-ul web. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele jurnal ale serverului. Pot fi colectate următoarele date: (1) tipurile de browsere și versiunile utilizate, (2) sistemul de operare utilizat de sistemul de accesare, (3) site-ul web de pe care un sistem de accesare ajunge pe site-ul nostru web (așa-numitele referințe), (4) subsite-urile, (5) data și ora accesării site-ului web, (6) o adresă de protocol Internet (adresa IP), (7) furnizorul de servicii Internet al sistemului de accesare și (8) orice alte date și informații similare care pot fi utilizate în cazul unor atacuri asupra sistemelor noastre informatice.

Atunci când utilizează aceste date și informații generale, SYNTIOS sp. z o.o.  nu trage nicio concluzie cu privire la persoana vizată. Mai degrabă, aceste informații sunt necesare pentru (1) furnizarea adecvată a conținutului site-ului nostru web, (2) optimizarea conținutului site-ului nostru web și a publicității acestuia, (3) asigurarea viabilității pe termen lung a sistemelor noastre informatice și a tehnologiei site-ului web și (4) furnizarea către autoritățile de aplicare a legii a informațiilor necesare pentru urmărirea penală în cazul unui atac cibernetic. Prin urmare, SYNTIOS sp. z o.o.  analizează statistic datele și informațiile colectate în mod anonim pentru a crește protecția și securitatea datelor companiei noastre și pentru a asigura un nivel optim de protecție a datelor personale prelucrate. Datele anonime din fișierele jurnal ale serverului sunt stocate separat de toate datele cu caracter personal furnizate de o persoană vizată.

5. ÎNREGISTRAREA PE SITE-UL NOSTRU

Persoana vizată are opțiunea de a se înregistra pe site-ul web al operatorului cu datele sale personale. Datele cu caracter personal care sunt transmise operatorului sunt determinate de masca de intrare respectivă utilizată pentru înregistrare. Datele cu caracter personal introduse de persoana vizată sunt colectate și stocate exclusiv pentru uz intern de către operator și în scopuri proprii. Operatorul poate solicita transferul către unul sau mai mulți procesatori (de exemplu, un serviciu de coletărie) care utilizează, de asemenea, datele cu caracter personal într-un scop intern atribuibil operatorului.

Atunci când se înregistrează pe site-ul web al operatorului, adresa IP atribuită de furnizorul de servicii de internet (ISP) și utilizată de persoana vizată, precum și data și ora înregistrării sunt, de asemenea, stocate. Stocarea acestor date are loc în fundal, deoarece aceasta este singura modalitate de a preveni utilizarea abuzivă a serviciilor noastre și, dacă este necesar, de a permite investigarea infracțiunilor comise. Prin urmare, stocarea acestor date este necesară pentru a proteja confidențialitatea clienților noștri. Aceste date nu sunt transmise unor terțe părți, cu excepția cazului în care există o obligație legală de a le transmite sau dacă transmiterea servește scopurilor procedurilor penale.

Scopul înregistrării persoanei vizate, cu indicarea voluntară a datelor sale cu caracter personal, este de a permite operatorului să ofere persoanelor vizate conținut sau servicii care, din cauza naturii subiectului, pot fi oferite numai utilizatorilor înregistrați. Persoanele înregistrate au libertatea de a modifica în orice moment datele cu caracter personal indicate în timpul înregistrării sau de a le șterge complet din fișierul de date al operatorului de date.

Operatorul de date furnizează în orice moment fiecărei persoane vizate care solicită acest lucru informații cu privire la datele cu caracter personal stocate de operatorul de date. În plus, operatorul rectifică sau șterge datele cu caracter personal la cererea sau la indicația persoanei vizate, în măsura în care nu există obligații legale de stocare. Toți angajații operatorului sunt la dispoziția persoanei vizate în acest domeniu ca persoane de contact.

6. ABONAREA LA BULETINELE NOASTRE INFORMATIVE

Pe site-ul web al SYNTIOS sp. z o.o. , utilizatorii au posibilitatea de a se abona la newsletter-ul nostru. Masca de introducere a datelor utilizată în acest scop determină ce date cu caracter personal sunt transmise și când operatorul solicită newsletter-ul.

SYNTIOS sp. z o.o. își informează periodic clienții și partenerii de afaceri prin intermediul unui buletin informativ cu privire la ofertele comerciale. Buletinul informativ poate fi primit de către persoana vizată numai dacă (1) persoana vizată are o adresă de e-mail validă și (2) sunt disponibile înregistrările persoanei vizate pentru trimiterea buletinului informativ. Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa de e-mail înregistrată de persoana vizată pentru prima trimitere a buletinului informativ din motive legale în cadrul procedurii de dublu opt-in. Acest e-mail de confirmare are rolul de a verifica dacă titularul adresei de e-mail, în calitate de persoană vizată, este autorizat să primească buletinul informativ.

În timpul înregistrării pentru primirea buletinului informativ, stocăm, de asemenea, adresa IP a sistemului informatic atribuită de furnizorul de servicii de internet (ISP) și utilizată de persoana vizată în momentul înregistrării, precum și data și ora înregistrării. Colectarea acestor date este necesară pentru a înțelege (posibila) utilizare abuzivă a adresei de e-mail a persoanei vizate la o dată ulterioară și, astfel, servește scopului de protecție juridică a operatorului.

Datele cu caracter personal colectate în cadrul unei înregistrări la buletinul informativ vor fi utilizate numai pentru a trimite buletinul nostru informativ. În plus, abonații la buletinul informativ pot fi informați prin e-mail, în măsura în care acest lucru este necesar pentru funcționarea serviciului de buletin informativ sau a unei înregistrări în cauză, așa cum ar putea avea loc în cazul unor modificări ale ofertei de buletin informativ sau în cazul unei modificări a circumstanțelor tehnice. Datele cu caracter personal colectate prin serviciul de buletin informativ nu vor fi transmise unor terțe părți. Abonarea la buletinul nostru informativ poate fi anulată în orice moment de către persoana vizată. Consimțământul pentru stocarea datelor cu caracter personal, pe care persoana vizată l-a oferit pentru trimiterea buletinului informativ, poate fi revocat în orice moment. Pentru a revoca consimțământul, veți găsi link-ul corespunzător în fiecare buletin informativ. De asemenea, vă puteți dezabona de la buletinul informativ în orice moment direct de pe site-ul web al operatorului sau puteți notifica operatorul în alt mod.

7. URMĂRIREA BULETINELOR INFORMATIVE

Buletinul informativ SYNTIOS sp. z o.o. conține așa-numiții pixeli de urmărire. Un pixel de urmărire este o miniatură grafică încorporată în astfel de e-mailuri, care sunt trimise în format HTML pentru a permite înregistrarea și analiza. Acest lucru permite o analiză statistică a succesului sau eșecului campaniilor de marketing online. Pe baza pixelului de urmărire încorporat, SYNTIOS sp. z o.o.  poate vedea dacă și când a fost deschis un e-mail de către o persoană vizată și ce linkuri din e-mail au fost utilizate de către persoanele vizate.

Aceste date cu caracter personal colectate în pixelii de urmărire conținuți în buletinele de știri sunt stocate și analizate de către operator în scopul optimizării trimiterii buletinelor de știri, precum și pentru a adapta în continuare conținutul viitoarelor buletine de știri la interesele persoanei vizate. Aceste date cu caracter personal nu vor fi transmise unor terțe părți. Persoanele vizate au dreptul de a revoca în orice moment declarația de consimțământ corespunzătoare, emisă separat, utilizând procedura de dublu opt-in. În urma unei revocări, aceste date cu caracter personal vor fi șterse de către operator. SYNTIOS sp. z o.o. consideră în mod automat o retragere de la primirea buletinului informativ ca fiind o revocare.

8. ȘTERGEREA ȘI BLOCAREA SISTEMATICĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Operatorul prelucrează și stochează datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului de arhivare sau în măsura în care este acordată de legiuitorul european sau de alți legiuitori în legile sau regulamentele la care este supus operatorul.

În cazul în care scopul arhivării nu se aplică sau în cazul în care expiră o perioadă de păstrare prevăzută de legiuitorul european sau de alt legiuitor competent, datele cu caracter personal sunt blocate sau șterse periodic, în conformitate cu cerințele legale.

9. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

A) DREPTUL DE CONFIRMARE

Orice persoană vizată are dreptul, conferit de legiuitorul european, de a obține din partea operatorului o confirmare a existenței sau inexistenței datelor cu caracter personal care o privesc. În cazul în care o persoană vizată dorește să își exercite acest drept de a obține o confirmare, aceasta poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

B) DREPTUL DE ACCES

Fiecare persoană vizată are dreptul, conferit de legiuitorul european, de a obține în orice moment, în mod gratuit, de la operator, informații privind datele sale personale stocate, precum și o copie a acestor informații. În plus, directivele și regulamentele europene acordă persoanei vizate accesul la următoarele informații

scopurile prelucrării
categoriile de date cu caracter personal vizate
destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal, în special destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale;
dacă este posibil, perioada de păstrare prevăzută a datelor cu caracter personal sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a determina această perioadă
existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, de a solicita restricționarea sau de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau de a se opune unei astfel de prelucrări
existența dreptului de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere;
în cazul în care datele cu caracter personal nu provin de la persoana vizată, orice informații disponibile privind originea acestora;
existența unor procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri, astfel cum se menționează la articolul 22 alineatele (1) și (4) din RGPD și, cel puțin în astfel de cazuri, informații semnificative cu privire la logica implicată, precum și cu privire la semnificația și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
În plus, persoana vizată are dreptul de a obține informații cu privire la transferul de date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională. Într-un astfel de caz, persoana vizată are dreptul de a fi informată cu privire la garanțiile corespunzătoare privind transferul.

În cazul în care persoana vizată dorește să își exercite dreptul de acces la informații, aceasta poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

(C) DREPTUL DE RECTIFICARE

Orice persoană vizată are dreptul, conferit de legiuitorul european, de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținând seama de scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin depunerea unei declarații suplimentare.

În cazul în care persoana vizată dorește să își exercite dreptul la rectificare, aceasta poate contacta în orice moment orice angajat al operatorului.

(D) DREPTUL DE ȘTERGERE (DREPTUL DE A FI UITAT)

Fiecare persoană vizată are dreptul conferit de legiuitorul european de a obține de la operator ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul este obligat să șteargă datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate dacă se aplică unul dintre următoarele motive, cu condiția ca prelucrarea să nu mai fie necesară:

Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod.
Persoana vizată își retrage consimțământul pe care se bazează prelucrarea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a) din RGPD, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare.
Persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR și nu există niciun motiv legitim pentru prelucrare sau persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din GDPR.
Datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal.
Datele cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru a respecta o obligație legală din dreptul Uniunii sau al unui stat membru la care este supus operatorul.
Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii ale societății informaționale, astfel cum se menționează la articolul 8 alineatul (1) din GDPR.

În cazul în care se aplică unul dintre motivele menționate mai sus și o persoană vizată dorește să solicite ștergerea datelor cu caracter personal stocate de SYNTIOS sp. z o.o., aceasta poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului. Un angajat al SYNTIOS sp. z o.o. se va asigura că cererea de ștergere este îndeplinită imediat.

În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat, în temeiul articolului 17 alineatul (1), să șteargă datele cu caracter personal, operatorul, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costurile de punere în aplicare, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa alți operatori care prelucrează date cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești operatori a oricărei legături, copii sau reproduceri a acestor date cu caracter personal, în măsura în care prelucrarea nu este necesară. Angajații SYNTIOS sp. z o.o.  vor dispune măsurile necesare în cazuri individuale.

(E) DREPTUL DE A RESTRICȚIONA PRELUCRAREA

Fiecare persoană vizată are dreptul, acordat de legiuitorul european, de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

Persoana vizată contestă exactitatea datelor cu caracter personal, pe parcursul unei perioade care permite operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal.
Prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită, în schimb, restricționarea utilizării acestora.
Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în cadrul unei proceduri judiciare.
Persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din RGPD, până la verificarea faptului că motivele legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
În cazul în care este îndeplinită una dintre condițiile menționate mai sus și o persoană vizată dorește să solicite restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal stocate de SYNTIOS sp. z o.o., aceasta poate contacta în orice moment orice angajat al operatorului. Angajatul SYNTIOS sp. z o.o.  va dispune restricționarea prelucrării.

(F) DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR

Fiecare persoană vizată are dreptul, recunoscut de legiuitorul european, de a primi datele cu caracter personal care o privesc și care au fost furnizate unui operator într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. Aveți dreptul de a transmite astfel de date unui alt operator fără a împiedica operatorul căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul menționat la articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD sau la articolul 9 alineatul (2) litera (a), din GDPR sau pe baza unui contract în sensul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR și prelucrarea este efectuată prin mijloace automatizate, cu condiția ca prelucrarea să nu fie necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul.

În plus, în exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din RGPD, persoana vizată are dreptul de a transfera direct datele sale cu caracter personal de la un operator la altul, cu condiția ca acest lucru să fie fezabil din punct de vedere tehnic și să nu afecteze în mod negativ drepturile și libertățile unor terțe părți.

Pentru a face uz de dreptul la portabilitatea datelor, persoana vizată poate contacta în orice moment orice angajat al SYNTIOS sp. z o.o..

(G) DREPTUL DE OPOZIȚIE

Fiecare persoană vizată are dreptul, recunoscut de legiuitorul european, de a se opune în orice moment, din motive legate de situația sa particulară, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, în temeiul articolului 6 alineatul (1) literele (e) sau (f) din RGPD. Acest lucru se aplică, de asemenea, profilării bazate pe aceste dispoziții.

SYNTIOS sp. z o.o.  nu va mai prelucra datele cu caracter personal în cazul obiecției, cu excepția cazului în care putem demonstra că există motive legitime și convingătoare pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

În cazul în care SYNTIOS sp. z o.o. prelucrează date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc în vederea unui astfel de marketing. Acest lucru se aplică profilării, în măsura în care aceasta este legată de un astfel de marketing direct. În cazul în care persoana vizată se opuneSYNTIOS sp. z o.o.  la prelucrarea în scopuri de marketing direct, SYNTIOS sp. z o.o.  nu va mai prelucra datele cu caracter personal în aceste scopuri.

În plus, persoana vizată are dreptul, din motive legate de situația sa particulară, de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc de către SYNTIOS sp. z o.o.  în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din RGPD, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru desfășurarea unei activități desfășurate din motive de interes public.

Pentru a-și exercita dreptul de opoziție, persoana vizată poate contacta orice angajat al SYNTIOS sp. z o.o.. În plus, persoana vizată este liberă, în contextul utilizării serviciilor societății informaționale și fără a aduce atingere dispozițiilor Directivei 2002/58/CE, să facă uz de dreptul de opoziție prin mijloace automatizate care utilizează tehnici specifice.

(H) LUAREA AUTOMATĂ A DECIZIILOR INDIVIDUALE, INCLUSIV CREAREA DE PROFILURI

Orice persoană vizată are dreptul, acordat de legiuitorul european, de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în ceea ce o privește sau o afectează în mod semnificativ, cu condiția ca decizia (1) să nu fie necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date sau (2) să nu fie autorizată de dreptul Uniunii sau de dreptul statului membru căruia i se aplică operatorul, care prevede, de asemenea, măsuri adecvate de protecție a drepturilor și libertăților persoanei vizate și a intereselor sale legitime, sau (3) să nu se bazeze pe consimțământul explicit al persoanei vizate.

În cazul în care decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date sau (2) se bazează pe consimțământul explicit al persoanei vizate, SYNTIOS sp. z o.o.  pune în aplicare măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate, cel puțin dreptul de a obține o intervenție umană din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

În cazul în care persoana vizată dorește să își exercite drepturile privind procesul decizional individual automatizat, aceasta se poate adresa în orice moment oricărui angajat al SYNTIOS sp. z o.o. .

(I) DREPTUL DE A RETRAGE CONSIMȚĂMÂNTUL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

Fiecare persoană vizată are dreptul, acordat de legiuitorul european, de a-și retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc.

În cazul în care persoana vizată dorește să își exercite dreptul de retragere a consimțământului, aceasta poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al SYNTIOS sp. z o.o..

10. DISPOZIȚII PRIVIND PROTECȚIA DATELOR REFERITOARE LA APLICAREA ȘI UTILIZAREA GOOGLE ADSENSE

Pe acest site web, operatorul a integrat Google AdSense. Google AdSense este un serviciu online care permite plasarea de reclame pe site-uri terțe. Google AdSense se bazează pe un algoritm care selectează anunțurile publicitare afișate pe site-urile terților pentru a se potrivi cu conținutul respectivului site terț. Google AdSense permite targetarea utilizatorilor de internet în funcție de interese, care se realizează prin generarea de profiluri individuale ale utilizatorilor.

Operatorul componentei Google AdSense este Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SUA.

Scopul componentei Google AdSense este integrarea de reclame pe site-ul nostru web. Google AdSense plasează un cookie pe sistemul informatic al persoanei vizate. Definiția unui cookie este explicată mai sus. Prin instalarea cookie-ului, Alphabet Inc. poate analiza utilizarea site-ului nostru web. De fiecare dată când accesați una dintre paginile individuale ale acestui site web, care este operat de către operator și pe care este integrată o componentă Google AdSense, browserul de internet al sistemului informatic al persoanei vizate trimite automat date prin intermediul componentei Google AdSense în scopul publicității online și al plății comisionului către Alphabet Inc. În cursul acestui proces tehnic, Alphabet Inc. ia cunoștință de date cu caracter personal, cum ar fi adresa IP a persoanei vizate, care servește Alphabet Inc, printre altele, pentru a determina originea vizitatorilor și a clicurilor și pentru a crea ulterior decontări de comisioane.

După cum s-a menționat mai sus, persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice instalarea de cookie-uri prin intermediul site-ului nostru web prin efectuarea unei setări corespunzătoare în browserul de internet utilizat și, astfel, să refuze definitiv instalarea de cookie-uri. O astfel de setare pe browserul de internet utilizat ar împiedica, de asemenea, Alphabet Inc. să instaleze un cookie pe sistemul informatic al persoanei vizate. În plus, cookie-urile deja utilizate de Alphabet Inc. pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de internet sau al altor programe software.

În plus, Google AdSense utilizează, de asemenea, așa-numiții pixeli de urmărire. Un pixel de urmărire este un grafic miniatural încorporat în paginile web pentru a permite înregistrarea unui fișier jurnal și o analiză a fișierelor jurnal prin care se poate efectua o analiză statistică. Pe baza pixelilor de urmărire încorporați, Alphabet Inc. poate determina dacă și când a fost deschis un site web de către o persoană vizată și ce linkuri au fost accesate de către persoana vizată. Pixelii de urmărire servesc, printre altele, la analiza fluxului de vizitatori ai unui site web.

Prin intermediul Google AdSense, datele și informațiile cu caracter personal, care includ, de asemenea, adresa IP și sunt necesare pentru colectarea și contabilizarea reclamelor afișate, sunt transmise către Alphabet Inc. în Statele Unite ale Americii. Aceste informații personale vor fi stocate și prelucrate în Statele Unite ale Americii. Alphabet Inc. poate dezvălui datele cu caracter personal colectate prin această procedură tehnică unor terțe părți.

Google AdSense este explicat mai detaliat la următorul link: https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

11. DISPOZIȚII PRIVIND PROTECȚIA DATELOR REFERITOARE LA APLICAREA ȘI UTILIZAREA GOOGLE-ADWORDS

Pe acest site web, operatorul a integrat Google AdWords. Google AdWords este un serviciu de publicitate pe internet care permite unui agent de publicitate să plaseze anunțuri în rezultatele motorului de căutare Google și în rețeaua de publicitate Google. Google AdWords permite unui agent de publicitate să predefinească anumite cuvinte-cheie cu ajutorul cărora un anunț este afișat în rezultatele de căutare ale Google numai atunci când utilizatorul utilizează motorul de căutare pentru a obține un rezultat relevant pentru cuvântul-cheie. În rețeaua de anunțuri Google, anunțurile sunt distribuite pe paginile web relevante cu ajutorul unui algoritm automat, ținând cont de cuvintele-cheie definite anterior.

Google AdWords este operat de Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SUA.

Scopul Google AdWords este promovarea site-ului nostru web prin includerea de reclame relevante pe site-urile web ale terților și în rezultatele motorului de căutare Google, precum și prin inserarea de reclame ale terților pe site-ul nostru web.

În cazul în care o persoană vizată accesează site-ul nostru web prin intermediul unui anunț Google, Google stochează un cookie de conversie pe sistemul informatic al persoanei vizate. Definiția unui cookie este explicată mai sus. Un cookie de conversie își pierde valabilitatea după 30 de zile și nu este utilizat pentru a identifica persoana vizată. În cazul în care cookie-ul nu a expirat, cookie-ul de conversie este utilizat pentru a verifica dacă au fost accesate anumite subpagini ale site-ului nostru web, de exemplu coșul de cumpărături al unui sistem de magazin online. Prin intermediul cookie-ului de conversie, atât Google, cât și operatorul de date pot afla dacă o persoană care a accesat o reclamă AdWords pe site-ul nostru web a generat vânzări, adică a efectuat sau a anulat o vânzare de produse.

Datele și informațiile colectate prin utilizarea cookie-ului de conversie sunt utilizate de Google pentru a crea statistici privind vizitatorii site-ului nostru web. Aceste statistici privind vizitatorii sunt utilizate pentru a determina numărul total de utilizatori cărora li s-au afișat anunțuri AdWords pentru a determina succesul sau eșecul fiecărui anunț AdWords și pentru a optimiza anunțurile noastre AdWords în viitor. Nici compania noastră și nici alți agenți de publicitate Google AdWords nu primesc de la Google informații care să permită identificarea personală.

Cookie-ul de conversie stochează informații personale, de exemplu, paginile de internet vizitate de persoana vizată. De fiecare dată când sunt vizitate paginile noastre de internet, datele cu caracter personal, inclusiv adresa IP a accesului la internet utilizat de persoana vizată, sunt transmise către Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date cu caracter personal sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transfera aceste date cu caracter personal colectate prin procesul tehnic către terțe părți.

Persoana vizată poate împiedica în orice moment instalarea cookie-urilor de pe site-ul nostru, așa cum este descris mai sus, prin setarea browserului utilizat pentru a împiedica instalarea cookie-urilor în orice moment, blocând astfel permanent instalarea cookie-urilor. O astfel de setare a browserului de internet utilizat ar împiedica, de asemenea, Google să plaseze un cookie de conversie pe sistemul informatic al persoanei vizate. În plus, un cookie setat de Google AdWords poate fi șters în orice moment prin intermediul browserului de internet sau al altor programe software.

Persoana vizată are posibilitatea de a se opune publicității bazate pe interese de către Google. În acest scop, persoana vizată trebuie să acceseze linkul www.google.de/settings/ads din fiecare dintre browserele pe care le utilizează și să seteze setările dorite.

Informații suplimentare și dispozițiile aplicabile privind protecția datelor de la Google pot fi găsite la adresa https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

12. METODA DE PLATĂ: DISPOZIȚII PRIVIND PROTECȚIA DATELOR REFERITOARE LA UTILIZAREA KLARNA CA PROCESATOR DE PLĂȚI

Pe acest site web, controlerul a integrat componente de la Klarna. Klarna este un furnizor de servicii de plată online, permițând efectuarea de achiziții într-un singur cont sau efectuarea de plăți în rate flexibile. Klarna oferă și alte servicii, cum ar fi protecția cumpărătorului și verificarea identității sau a creditului.

Klarna este operată de Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Suedia.

În cazul în care persoana vizată selectează "cumpărare în cont" sau "cumpărare în rate" în timpul procesului de comandă în magazinul nostru online ca opțiune de plată, datele persoanei vizate sunt transmise automat către Klarna. Prin selectarea uneia dintre aceste opțiuni de plată, persoana vizată este de acord cu transmiterea datelor cu caracter personal necesare pentru procesarea facturilor sau a achizițiilor în rate sau pentru verificarea identității și a creditului.

Datele cu caracter personal transmise către Klarna sunt, de obicei, numele, prenumele, adresa, data nașterii, sexul, adresa de e-mail, adresa IP, numărul de telefon, numărul de telefon mobil și alte date necesare pentru procesarea unei facturi sau a unei achiziții în rate. Prelucrarea contractului de cumpărare necesită, de asemenea, astfel de date cu caracter personal, care sunt legate de comanda respectivă. În special, schimbul de informații de plată, cum ar fi datele bancare, numărul cardului, data de valabilitate și codul CVC, numărul cumulativ, numărul articolului, date privind bunurile și serviciile, prețurile și taxele, informații privind comportamentul de cumpărare anterior sau alte date privind situația financiară a persoanei vizate.

Scopul transmiterii datelor este, în special, verificarea identificării, administrarea plăților și prevenirea fraudelor. Operatorul trebuie să furnizeze Klarna datele cu caracter personal, în special în cazul în care există un interes legitim în ceea ce privește transmiterea. Datele cu caracter personal schimbate între Klarna și persoana vizată în scopul prelucrării datelor sunt transmise de către Klarna către agenții economici. Această transmitere este destinată verificărilor de identitate și de solvabilitate.

De asemenea, Klarna va transmite date cu caracter personal filialelor (Grupul Klarna) și furnizorilor de servicii sau subcontractanților, în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau pentru prelucrarea datelor din comandă.

Klarna colectează și utilizează date și informații privind comportamentul de plată trecut al persoanei vizate, precum și valori probabilistice pentru comportamentul de plată viitor (așa-numitul scoring) pentru a decide cu privire la motivarea, executarea sau încetarea unei relații contractuale. Scoringul este calculat pe baza unor metode matematico-statistice recunoscute din punct de vedere științific.

Persoana vizată poate revoca în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc de către Klarna. Revocarea nu are niciun efect asupra datelor cu caracter personal care urmează să fie prelucrate, utilizate sau transmise în conformitate cu prelucrarea (contractuală) a plăților.

Dispozițiile aplicabile privind protecția datelor ale Klarna pot fi găsite la https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf.

13. METODA DE PLATĂ: DISPOZIȚII PRIVIND PROTECȚIA DATELOR REFERITOARE LA UTILIZAREA PAYPAL CA PROCESATOR DE PLĂȚI

Pe acest site web, controlorul a integrat componente ale PayPal. PayPal este un furnizor de servicii de plată online. Plățile sunt procesate prin intermediul așa-numitelor conturi PayPal, care reprezintă conturi virtuale private sau corporative. PayPal poate procesa, de asemenea, plăți virtuale cu cardul de credit atunci când un utilizator nu are un cont PayPal. Un cont PayPal este gestionat prin intermediul unei adrese de e-mail, deci nu există numere de cont clasice. PayPal vă permite să efectuați plăți online către terți sau să primiți plăți. PayPal acceptă, de asemenea, funcții fiduciare și oferă servicii de protecție a cumpărătorilor.

Compania europeană de operare a PayPal este PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

În cazul în care persoana vizată alege "PayPal" ca opțiune de plată în magazinul online în timpul procesului de comandă, transmitem automat datele persoanei vizate către PayPal. Prin selectarea acestei opțiuni de plată, persoana vizată este de acord cu transmiterea datelor cu caracter personal necesare pentru procesarea plății.

Datele cu caracter personal transmise către PayPal sunt, de obicei, numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, adresa IP, numărul de telefon, numărul de telefon mobil sau alte date necesare pentru procesarea plății. Prelucrarea contractului de cumpărare necesită, de asemenea, astfel de date cu caracter personal, care sunt legate de comanda respectivă.

Scopul transferului de date este procesarea plăților și prevenirea fraudelor. Operatorul va transfera datele cu caracter personal către PayPal, în special dacă există un interes legitim în această transmitere. Datele cu caracter personal schimbate între PayPal și operator vor fi transmise de PayPal către birourile de credit. Această transmitere este destinată verificărilor de identitate și de credit.

Dacă este necesar, PayPal va transmite date cu caracter personal filialelor și furnizorilor de servicii sau subcontractanților, în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau pentru ca datele să fie prelucrate în cadrul comenzii.

Persoana vizată are posibilitatea de a-și revoca în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către PayPal. O revocare nu are niciun efect asupra datelor cu caracter personal care urmează să fie prelucrate, utilizate sau transmise în conformitate cu prelucrarea (contractuală) a plăților.

Dispozițiile aplicabile privind protecția datelor de la PayPal pot fi găsite la https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

14. TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII

Articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD servește drept temei juridic pentru operațiunile de prelucrare pentru care obținem consimțământul pentru un scop de prelucrare specific. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte, cum ar fi în cazul în care operațiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru furnizarea oricărui alt serviciu, prelucrarea se bazează pe art. 6 (1) lit. b GDPR. Același lucru este valabil și pentru operațiunile de prelucrare care sunt necesare pentru îndeplinirea măsurilor precontractuale, cum ar fi în cazul cererilor privind produsele sau serviciile noastre. Societatea noastră este supusă unei obligații legale de a prelucra date cu caracter personal, de exemplu, pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se bazează pe art. 6 (1) lit. c GDPR. În cazuri excepționale, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, dacă un vizitator este rănit în compania noastră și numele, vârsta, datele privind asigurarea de sănătate sau alte informații vitale trebuie transmise unui medic, spital sau altei părți terțe. În acest caz, prelucrarea s-ar baza pe art. 6 (1) lit. d din RGPD. În cele din urmă, operațiunile de prelucrare ar putea fi bazate pe art. 6 (1) lit. f GDPR. Acest temei juridic este utilizat pentru operațiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre temeiurile juridice menționate mai sus, dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de întreprinderea noastră sau de o terță parte, cu excepția cazului în care interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate prevalează asupra intereselor sau drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protecția datelor cu caracter personal. Astfel de operațiuni de prelucrare sunt în special admisibile, deoarece au fost menționate în mod expres de legiuitorul european. Acesta a considerat că un interes legitim ar putea fi prezumat dacă persoana vizată este un client al operatorului (considerentul 47, teza 2, RGPD).

15. INTERESELE LEGITIME URMĂRITE DE CĂTRE OPERATOR SAU DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 alineatul (1) lit. GDPR, interesul nostru legitim este acela de a ne desfășura activitatea în beneficiul tuturor angajaților și părților interesate.

16. PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Criteriile utilizate pentru a determina perioada de păstrare a datelor cu caracter personal sunt perioadele de păstrare legale respective. După expirarea acestei perioade, datele relevante sunt șterse în mod obișnuit, cu condiția ca acestea să nu mai fie necesare pentru îndeplinirea contractului sau pentru inițierea unui contract.

17. FURNIZAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL CA O CERINȚĂ LEGALĂ SAU CONTRACTUALĂ; CERINȚĂ NECESARĂ PENTRU ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT; OBLIGAȚIA PERSOANEI VIZATE DE A FURNIZA DATE CU CARACTER PERSONAL; POSIBILE CONSECINȚE ALE NEFURNIZĂRII ACESTOR DATE

Precizăm că furnizarea de date cu caracter personal este parțial impusă de lege (de exemplu, reglementările fiscale) sau poate rezulta și din prevederile contractuale (de exemplu, informații despre partea contractantă). Uneori, pentru încheierea unui contract, poate fi necesar ca persoana vizată să furnizeze date cu caracter personal, care trebuie să fie prelucrate ulterior de către noi. De exemplu, persoana vizată este obligată să ne furnizeze date cu caracter personal atunci când societatea noastră încheie un contract cu aceasta. Nerespectarea obligației de a furniza date cu caracter personal ar avea drept consecință faptul că nu se poate încheia contractul cu persoana vizată. Înainte ca persoana vizată să furnizeze datele sale cu caracter personal, aceasta ar trebui să contacteze orice angajat. Angajatul trebuie să clarifice persoanei vizate dacă furnizarea datelor cu caracter personal este impusă prin lege sau prin contract sau dacă este necesară pentru încheierea contractului, dacă există o obligație de a furniza date cu caracter personal și care sunt consecințele nerespectării acestei obligații.

18. EXISTENȚA UNOR PROCESE DECIZIONALE AUTOMATIZATE

În calitate de companie responsabilă, nu folosim luarea automată a deciziilor sau crearea de profiluri.

19. PLÂNGERI

Puteți trimite reclamațiile dvs. către serviciul nostru de relații cu clienții prin e-mail [email protected] sau prin poștă la SYNTIOS sp. z o.o., ul. Przylep - Zakładowa 5,66-015 Zielona Góra, Polonia.

20. DREPTUL DE RETRAGERE

În conformitate cu Legea privind drepturile consumatorilor din 30 mai 2014. (Monitorul Oficial 2014, poziția 827, cu modificările ulterioare), "Un consumator care a încheiat un contract la distanță poate, în termen de paisprezece zile calendaristice, să se retragă din contract fără a preciza motivele și fără a suporta costuri, cu excepția costurilor stabilite mai jos".

Aveți dreptul de a vă retrage din prezentul contract fără a da niciun motiv în termen de paisprezece zile. Perioada de retragere expiră la paisprezece zile de la data la care clientul sau o terță parte desemnată de client, alta decât transportatorul, intră în posesia fizică a ultimului articol.

Pentru a vă exercita dreptul de retragere, trebuie să ne informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract printr-o declarație neechivocă (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă sau prin e-mail) trimisă la SYNTIOS sp. z o.o., ul. Dekoracyjna 3e, 65-155 Zielona Góra, Polonia, prin telefon la +48 68 453 37 00 sau prin e-mail la [email protected].

Puteți utiliza modelul de formular de retragere, dar nu este obligatoriu. Pentru a respecta perioada de retragere, este suficient să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de sfârșitul perioadei de retragere. Trebuie să trimiteți sau să returnați produsele la SYNTIOS sp. z o.o., ul. Przylep - Zakładowa 5, 66-015 Zielona Góra, Polonia, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de paisprezece zile de la data la care ne-ați informat cu privire la decizia dvs. de a vă retrage din prezentul contract. Acest termen se consideră respectat în cazul în care clientul returnează bunurile înainte de expirarea termenului de paisprezece zile. Costurile directe de returnare a bunurilor sunt suportate de client.

Efectele retragerii

În cazul în care clientul se retrage din prezentul contract, toate plățile primite de client, cu excepția costurilor de livrare, îi sunt rambursate clientului fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de cel mult paisprezece zile de la data la care suntem informați cu privire la decizia de retragere din contract. Rambursarea se va face folosind aceeași metodă de plată care a fost utilizată pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care sunteți de acord în mod expres cu o metodă diferită; în ambele cazuri, rambursarea va fi gratuită pentru dumneavoastră. Rambursarea poate fi amânată până la primirea bunurilor sau până când clientul a furnizat dovada că bunurile au fost expediate, oricare dintre aceste condiții este îndeplinită mai întâi.

Excepție de la dreptul de retragere

Exercitarea dreptului de retragere este exclusă pentru următoarele contracte - contracte de furnizare de bunuri personalizate sau clar personalizate;

To Top